(18-19 ส.ค.61) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตทุ่งครุ กทม.

(16 ส.ค.61) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

(9-10 ส.ค.61) คณะเยาวชนต่อต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองบ้านบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

(3-5 ส.ค.61) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

(1-3 ส.ค.61) เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

(วันที่ 24 – 26 ก.ค.61) ร.ร.วัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

(วันที่ 14 – 15 ก.ค.61) อบต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง

(วันที่ 9 – 11 ก.ค.61) อบต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

(วันที่ 7 – 9 มิ.ย.61) ร.ร.จุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮ็ลท์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

(วันที่ 31 พ.ค.- 1 มิ.ย.61) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก

(วันที่ 23 – 25 พ.ค.61) เทศบาลตำบลด่านสำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

(วันที่ 21 – 23 พ.ค.61) ร.ร.เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

(วันที่ 2 – 4 พ.ค.61) ร.ร.พิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

(20 – 21 เม.ย.61) อบต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

(3 – 5 เม.ย.61) สโมสรไทยฮอนด้า เอฟซี

(28 – 30 มี.ค.61) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

(15 – 16 มี.ค.61) ร.ร.บ้านม่วงคอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

(12 – 15 มี.ค.61) ร.ร.จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

(8 – 9 มี.ค.61) ร.ร.ลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

(8 มี.ค.61) ร.ร.วัดทุ่งยายชี อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

(6 – 7 มี.ค.61) ร.ร.พระตำหนักมหาราช อ.เมือง จ.ชลบุรี

(5 – 6 มี.ค.61) ร.ร.อนุบาลตำบลนิคมพัฒนา จ.ระยอง

(1 – 3 มี.ค.61) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร กทม.

(21 – 23 ก.พ.61) ร.ร.บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

(20 – 21 ก.พ.61) ร.ร.วัดโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

(12 – 14 ก.พ.61) กลุ่ม ร.ร.วัดชนะสงสาร จ.ฉะเชิงเทรา

(7 – 9 ก.พ.61) วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กทม.

(5 – 7 ก.พ.61) ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 เขตหนองจอก กทม.

(3 – 4 ก.พ.61) บริษัท ฟริโกเทค จำกัด เขตลาดกระบัง กทม.

(31 ม.ค.- 2 ก.พ.61) วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ กทม.