(20 – 21 เม.ย.61) อบต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

(3 – 5 เม.ย.61) สโมสรไทยฮอนด้า เอฟซี

(28 – 30 มี.ค.61) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

(15 – 16 มี.ค.61) ร.ร.บ้านม่วงคอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

(12 – 15 มี.ค.61) ร.ร.จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

(8 – 9 มี.ค.61) ร.ร.ลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

(8 มี.ค.61) ร.ร.วัดทุ่งยายชี อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

(6 – 7 มี.ค.61) ร.ร.พระตำหนักมหาราช อ.เมือง จ.ชลบุรี

(5 – 6 มี.ค.61) ร.ร.อนุบาลตำบลนิคมพัฒนา จ.ระยอง

(1 – 3 มี.ค.61) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร กทม.

(21 – 23 ก.พ.61) ร.ร.บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

(20 – 21 ก.พ.61) ร.ร.วัดโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

(12 – 14 ก.พ.61) กลุ่ม ร.ร.วัดชนะสงสาร จ.ฉะเชิงเทรา

(7 – 9 ก.พ.61) วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กทม.

(5 – 7 ก.พ.61) ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 เขตหนองจอก กทม.

(3 – 4 ก.พ.61) บริษัท ฟริโกเทค จำกัด เขตลาดกระบัง กทม.

(31 ม.ค.- 2 ก.พ.61) วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ กทม.