(10-12 ต.ค.61) ร.ร.พระแม่มารี แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

(10-12 ต.ค.61)
ร.ร.พระแม่มารี แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
ค่ายบูรณาการ Sea Sci Sport ระดับชั้น ม.1 – 5
จำนวน 140 คน


4,873 total views, 1 views today