(31 ต.ค.- 2 พ.ย.61) ร.ร.ปากพลีวิทยาคาร อ.ปากพลี จ.นครนายก

(31 ต.ค.- 2 พ.ย.61)
ร.ร.ปากพลีวิทยาคาร อ.ปากพลี จ.นครนายก
ค่ายเยาวชนคนดี “ปากพลีวิทยาคาร” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 131 คน


2,559 total views, 1 views today