(5 -6 พ.ย.61) ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม.

(5 -6 พ.ย.61)
ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม.
ค่ายคุณธรรม นำปัญญา และทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔
จำนวน 154 คน


1,922 total views, 3 views today