(14 – 16 พ.ย.61) ร.ร.อาษาวิทยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

(14 – 16 พ.ย.61)
ร.ร.อาษาวิทยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-2-3)
จำนวน 179 คน


3,301 total views, 3 views today