(23-24 พ.ย.61) ร.ร.ราชินีบูรณะ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

(23-24 พ.ย.61) ร.ร.ราชินีบูรณะ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ระดับ ม.4 จำนวน 513 คน


7,518 total views, 3 views today