การปฏิบัติตนของผู้เข้าค่าย

การปฏิบัติตนของผู้เข้าค่ายพักแรม

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายพักแรม (เสื้อผ้า, ของใช้ส่วนตัว)
     1.1  ชุดหรือเครื่องแบบของหน่วยงานหรือสถาบัน
     1.2  กางเกงวอร์ม เสื้อกีฬา รองเท้าผ้าใบ หรือชุดกีฬาสถาบัน (เดินทางไกล)
     1.3  เสื้อผ้าสำรองสีทึบ อย่างน้อย 2 ชุด (สำหรับเข้าสนามฝึก 1 ชุด)
             – ควรเป็นกางเกงขายาว หรือเลยหัวเข่าลงมา
             – สำหรับเข้าสนามฝึกทดสอบกำลังใจ 1 ชุด (ไม่ควรใช้ชุดใหม่ เพราะจะเปื้อนเลอะมาก)
             – สำหรับใส่ลงเล่นน้ำทะเล
             – สำหรับใส่นอน และทำกิจกรรมรอบกองไฟ
     1.4  ถุงพลาสติกสำหรับใส่เสื้อผ้าเปียก (เมื่อนำกลับ)
     1.5  สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน รองเท้าฟองน้ำ
    1.6  ยารักษาโรคประจำตัว (*สำคัญมาก)
    1.7  บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเจ็บป่วย จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล – ใช้แสดงสิทธิการรักษา)
2. สิ่งของที่ห้ามนำมาเข้าค่ายพักแรม
     2.1  สิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด, อาวุธหรืออุปกรณ์ที่แหลมคม (มีการตรวจกระเป๋า)
     2.2  ทรัพย์สินที่มีมูลค่าราคาแพง เช่น สร้อยทอง แหวนทอง เครื่องประดับราคาแพง โทรศัพท์มือถือราคาแพง และเงินสดจำนวนมาก ควรฝากหรือจัดเก็บไว้กับคณะผู้ควบคุม หากมีการสูญหาย หรือชำรุดเสียหาย กองพันทหารสื่อสาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
     2.3  เครื่องแต่งกายที่ไม่สุภาพ เช่น เสื้อสายเดี่ยว เอวลอย เกาะอก เสื้อผ้าบาง กางเกงขาสั้นมาก
3. การปฏิบัติระหว่างอยู่ค่ายพักแรม (ในระเบียบข้อห้าม หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ ทางค่ายฯ จำเป็นต้องเชิญออกนอกพื้นที่ ไปพัก ณ สถานที่อื่น)
     3.1  ห้ามดื่มสุรา หรือของมึนเมา และสิ่งเสพติดทุกประเภทโดยเด็ดขาด
     3.2  ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด
     3.3  ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณอาคารพัก และสถานที่จัดกิจกรรม
     3.4  ห้ามทะเลาะวิวาทกัน
     3.5  ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในอาคารพัก
     3.6  ห้ามทำลายสิ่งแวดล้อม และสิ่งของทางราชการ
     3.7  ปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ชี้แจง
4. การปฏิบัติของอาจารย์/ผู้ควบคุม/พี่เลี้ยง/เจ้าหน้าที่ของคณะ
     4.1  อาจารย์/ผู้ควบคุม/พี่เลี้ยง/เจ้าหน้าที่ (ชาย-หญิง) อย่างน้อย 2 คน เป็นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลผู้เข้าพักแรมในที่พัก และในกรณีเจ้าหน้าที่ครูฝึก/วิทยากร จะตรวจความเรียบร้อยของที่พักแรม ต้องร่วมตรวจด้วยทุกครั้ง
     4.2  ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ทางค่ายฯ เป็นผู้จัดกิจกรรม   อาจารย์/ผู้ควบคุม/พี่เลี้ยง/เจ้าหน้าที่ (ชาย-หญิง) จะเป็นผู้สังเกตการณ์ และร่วมให้คำแนะนำพร้อมกับครูฝึก/วิทยากร เพื่อป้องกันเหตุต่างๆ ตามความเหมาะสม
     4.3  ควรเตรียมกระเป๋าหรือถุงเปล่า เพื่อรับฝากของมีค่าจากนักเรียน

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4,183 total views, 4 views today