(ตัวอย่าง) ตารางการฝึก

ตัวอย่างตารางการฝึกอบรม

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี   (3 วัน 2 คืน)

วันที่ 1
1000   พิธีถวายราชสดุดี ร.6 / เปิดกอง / มอบการบังคับบัญชา / จัดระเบียบที่พัก / จัดกลุ่ม แบ่งกอง
1200   รับประทานอาหาร
1300   ฝึกระเบียบวินัย / บุคคลท่ามือเปล่า / ระเบียบแถว
1430   สนามทดสอบกำลังใจ (เวลากลางวัน) / ฐานผจญภัย ข้ามเครื่องกีดขวาง
1700   เวลาทำกิจส่วนตัว
1800   รับประทานอาหาร
1930   สนามทดสอบกำลังใจ (เวลากลางคืน) / ฐานฝึกโสตสัมผัส แสง สี เสียง ล้วง ชิม ดม ฐานวัดใจ
2130   ครูฝึกชี้แจงการปฏิบัติในวันต่อไป / พักผ่อน / นอน

 

วันที่ 2
0600   ตื่นนอน / ทำกิจส่วนตัว / ออกกำลังกาย
0730   รับประทานอาหาร
0830   เดินทางไกล (ฝึกความอดทน) ขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า สักการะกรมหลวงชุมพร
1100   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน
1200   รับประทานอาหาร
1300   ฐานเรียนรู้เงื่อนเชือก / งานจราจร / การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง
            (อาจพิจารณาเลือกเป็นบางอย่าง ขึ้นอยู่กับเวลา ระดับการเรียนรู้)
1500   กีฬาทหารเรือ / เที่ยวหาดเตยงาม เล่นน้ำทะเล
1700   เวลาทำกิจส่วนตัว / ซักซ้อมการแสดง
1830   รับประทานอาหาร
1930   กิจกรรมรอบกองไฟ และนันทนาการ
2230   ครูฝึกชี้แจงการปฏิบัติในวันต่อไป / พักผ่อน / นอน

 

วันที่ 3
0600   ตื่นนอน / ทำกิจส่วนตัว / ออกกำลังกาย / เก็บสัมภาระ
0730   รับประทานอาหาร
0830   สรุป / ประเมินกิจกรรมและการฝึก / ส่งคืนการบังคับบัญชา / ปิดกอง
0930   เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
1100   เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร
1200   เดินทางกลับ / รับประทานอาหาร (กล่อง)

 

หมายเหตุ  :  ตารางข้างบนเป็นเพียงตัวอย่างการจัด  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์หรือตามรูปแบบความต้องการของคณะได้โดยประสานกับทางค่ายโดยตรง

2,050 total views, 1 views today