รายการกิจกรรม

รายการกิจกรรม

– กิจกรรมของหน่วย พัน.ส.พล.นย.
      – ค่ายฝึกกองลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด
      – ค่ายผู้นำเยาวชน
      – ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ สร้างเสริมสัมพันธ์ทีมงาน Team Building
      – ค่ายเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด
      – ค่ายฝึกทบทวน อพปร.
      – ค่ายฝึกกองร้อยพิเศษ (เน้นวินัยบุคคล)
      – กิจกรรมรอบกองไฟ  การแสดงต่างๆ ของผู้ร่วมกิจกรรม
      – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ละลายพฤติกรรม  นันทนาการ  เกมส์กลุ่ม
      – ทดสอบกำลังใจกลางวัน สนามเครื่องกีดขวาง
      – ทดสอบกำลังใจกลางคืน ฐานฝึกโสตสัมผัส แสง สี เสียง ฐานล้วง  ชิม  ดม  ฐานวัดใจ
      – เดินทางไกล ขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า สักการะศาลเสด็จเตี่ย ขอพรกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
      – ฐาน Walk Rally ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
      – กีฬาทหารเรือ
      – เล่นน้ำทะเล  ณ หาดเตยงาม  อ่าวนาวิกโยธิน (มีครูฝึกลงกำกับดูแลในน้ำ)
      – การฝึกดับเพลิงและสาธิตการดับเพลิง (แผนกป้องกันความเสียหาย – ฐานทัพเรือสัตหีบ)

– กิจกรรมร่วมในการเข้าค่ายพักแรมของหน่วยข้างเคียง
      – กิจกรรมปลูกป่าชายเลน (ติดต่อ กองพันลาดตระเวน)
      – กิจกรรมนั่งเรือยาง ดำน้ำดูปะการัง (ติดต่อ กองพันลาดตระเวน)
      – เยี่ยมชม เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาธรรมชาติ (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ)
      – กิจกรรมเที่ยวเกาะขาม ดำน้ำ ชมปะการัง (ติดต่อ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย)
         โทร.038-432471  038-432475 (ห้องจำหน่ายบัตร)  ค่าใช้จ่าย บัตรราคา ผู้ใหญ่ 300 / เด็ก 220  รวมค่าเรือโดยสาร ค่าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บนเขาหมาจอ  กิจกรรมบนเกาะ เยี่ยมชมธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้  ดำน้ำชมปะการัง (ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ ชุดละ 50 บาท)  นั่งเรือท้องกระจก ชมภาพใต้น้ำ (ค่าเรือ 20 บาท)
        เวลาขึ้นเรือ เที่ยวไปเวลา 0900 / 1000 / 1100  และเที่ยวกลับเวลา 1330 / 1500 / 1600

 

– กิจกรรมร่วมในการเข้าค่าย เพื่อทัศนศึกษา หน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่ อ.สัตหีบ
      – เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน (ริมหาดเตยงาม) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
      – เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
      – เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร (เรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวในประเทศไทย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
      – เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย (แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์) (มีค่าใช้จ่าย คนละ 20)
           โทร.038-432471 (Fax)  038-432475
           (ห้องจำหน่ายบัตร)   ค่าใช้จ่าย บัตรราคา ผู้ใหญ่ 50 / เด็ก 20 
           เวลาเข้าเยี่ยมชม  0900–1630
           เสนอเอกสาร  เรียน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย / ที่อยู่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เลขที่ 2101 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
           ข้อแนะนำ : หน่วยงานสถานศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ให้เสนอเอกสารขอความอนุเคราะห์ จะเสียค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ รายละ 20 บาททุกคน

 

– กิจกรรมทัศนศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ (สถานที่แนะนำในพื้นที่ใกล้เคียง)
      – พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี – แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (มีค่าใช้จ่าย)
      – เที่ยวชมฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน “เพอคูล่าฟาร์ม” – ด้านอนุรักษ์ (มีค่าใช้จ่าย)
      – เที่ยวชมวัดญาณสังวราราม (วัดที่ ร.9 ทรงผนวช – สถานที่สวยงาม ร่มรื่น  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ – พระธาตุพระอรหันต์  นมัสการรอยพระพุทธบาท) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
      – เที่ยวชมวิหารเซียน (อยู่ติดวัดญาณฯ – สิ่งของสะสมที่มีคุณค่า และมูลค่าสูง หาชมได้ยาก) (มีค่าใช้จ่าย)
      – เที่ยวชมพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ – เป็นพระพุทธรูปลายเส้นแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 ในวาระทรงครองราชย์ 50 ปี ด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาเขาชีจรรย์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
      – เที่ยวชมไร่องุ่นซิลเวอร์เลค – (อยู่ติดกับพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาฯ) (มีค่าใช้จ่าย)
      – เที่ยวชมสวนนงนุช – สวนพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่สวยงาม สวนสัตว์ และการแสดงต่างๆ (มีค่าใช้จ่าย)
      – เที่ยวชมตลาดน้ำสี่ภาค พัทยาใต้ ติดถนนสุขุมวิท (เดินเที่ยวชมและซื้อของกินหลายๆ ภาค) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
      – เที่ยวชมเมืองจำลอง – พัทยา (มีค่าใช้จ่าย)
      – เที่ยวชมสิ่งปลูกสร้างตำนานสยาม Legend Siam PATTAYA THAILAND – ติดสวนนงนุช (มีค่าใช้จ่าย)
      – เที่ยวชมสถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บ้านเพ ระยอง (มีค่าใช้จ่าย)

 

3,777 total views, 6 views today