(21-23 ม.ค.62) ร.ร.กลุ่ม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (ร.ร.วัดหนองกระโดน / ร.ร.วัดสันติธรรม / ร.ร.วัดนิเวศวุฒาราม / ร.ร.วัดศรีอุทุมพร)

(21-23 ม.ค.62) ร.ร.กลุ่ม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
(ร.ร.วัดหนองกระโดน / ร.ร.วัดสันติธรรม / ร.ร.วัดนิเวศวุฒาราม / ร.ร.วัดศรีอุทุมพร)
ค่ายลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
จำนวน 300 คน


4,616 total views, 2 views today