(23-25 ม.ค.62) ร.ร.เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

(23-25 ม.ค.62) ร.ร.เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
ค่ายลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
จำนวน 100 คน


3,736 total views, 2 views today