(23-25 ม.ค.62) ร.ร.เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

(23-25 ม.ค.62) ร.ร.เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
ค่ายลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
จำนวน 100 คน


3,866 total views, 1 views today