(18-20 ก.พ.62) ร.ร.บ้านบางจาก / ร.ร.วัดครุใน / ร.ร.ชุมชนวัดสาขลา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

(18-20 ก.พ.62) ร.ร.บ้านบางจาก / ร.ร.วัดครุใน / ร.ร.ชุมชนวัดสาขลา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
จำนวน 337 คน


3,755 total views, 7 views today