(19-20 ส.ค.62) เทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

(19-20 ส.ค.62) เทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนเทศบาล 1 สถาวร)


1,885 total views, 6 views today