รูปภาพกิจกรรม

@ (28-30 ส.ค.62) ร.ร.บ้านราหุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี)

@ (21-23 ส.ค.62) ร.ร.วัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. (ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3)

@ (19-20 ส.ค.62) เทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (ค่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด – โรงเรียนเทศบาล 1 สถาวร)

@ (7-9 ส.ค.62) ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. (ค่ายบูรณาการ ระดับ ม.4)

@ (24-26 ก.ค.62) ร.ร.สุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กทม. (ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3)

@ (19-20 ก.ค.62) อบต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง (ค่ายเก็บตะวันคนรุ่นใหม่ต้านยาเสพติด – ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์)

@ (3-5 ก.ค.62) ร.ร.วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) เขตสวนหลวง กทม. (ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5-ม.3)

@ (12-14 มิ.ย.62) ร.ร.จุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (ค่ายสานสัมพันธ์ อยู่ค่ายชายทะเล)

@ (6-7 มิ.ย.62) วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เขตลาดกระบัง กทม. (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม)

@ (8-9 พ.ค.62) อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม (ค่ายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชน)

@ (1-3 พ.ค.62) ร.ร.พิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี (ค่ายกลุ่มสัมพันธ์และเรียนรู้สิ่งแวดล้อม)

@ (29 เม.ย.62) ร.ร.อนุบาลตำบลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง (ค่าย English Mini Camp)

@ (27-28 เม.ย.62) ร.ร.ผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล เขตราชเทวี กทม.(ค่ายกลุ่มสัมพันธ์รับน้องใหม่)

@ (24-25 เม.ย.62) อบต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ (ค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

@ (9-10 มี.ค.62) ร.ร.นครสวรรค์อินเตอร์บริบาล อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ ทัศนศึกษา)

@ (26-29 มี.ค.62) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. (ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ)

@ (20-22 มี.ค.62) ร.ร.เสรีรักษ์การบริบาล เขตดอนเมือง กทม. (ค่ายฝึกวินัย และ Team Building รุ่นที่ 38)

@ (18-19 มี.ค.62) สนง.เทศบาลตำบลหัวกุญแจ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (ค่ายเยาวชนประจำปี 62 – ร.ร.คลองกิ่วยิ่งวิทยา)

@ (12-14 มี.ค.62) ร.ร.วัดไพร่ฟ้า อ.เมือง จ.ปทุมธานี (ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่)

@ (7-9 มี.ค.62) อบต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ – 6 โรงเรียน)

@ (4-5 มี.ค.62) ร.ร.อนุบาลตำบลนิคมพัฒนา จ.ระยอง (ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป.4-6)

@ (18-20 ก.พ.62) ร.ร.บ้านบางจาก / ร.ร.วัดครุใน / ร.ร.ชุมชนวัดสาขลา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ)

@ (13-15 ก.พ.62) ร.ร.แสงหิรัญ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. (ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ๋)

@ (11-13 ก.พ.62) กลุ่ม ร.ร.เสมามหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา (ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ๋)

@ (6-8 ก.พ.62) ร.ร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เขตพญาไท กทม. (ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6)

@ (4-5 ก.พ.62) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ (ค่ายสายสัมพันธ์ M-Tech)

@ (28-29 ม.ค.62) กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา (ค่ายอาสายุวกาชาด)

@ (25-26 ม.ค.62) ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตตลิ่งชัน กทม. (ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ม.6)

@ (23-25 ม.ค.62) ร.ร.เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี (ค่ายลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่)

@ (21-23 ม.ค.62) ร.ร.วัดหนองกระโดน/ร.ร.วัดสันติธรรม/ร.ร.วัดนิเวศวุฒาราม/ร.ร.วัดศรีอุทุมพร (ค่ายลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่)

@ (14-16 ม.ค.62) ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กทม. (ค่ายหลักสูตรโครงการพิเศษห้องเรียนเตรียมทหาร)

@ (10-12 ม.ค.62) ร.ร.สาธิต ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3)

@ (7-9 ม.ค.62) ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เขตธนบุรี กทม. (ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3)

@ (4-5 ม.ค.62) ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.2)