(วันที่ 23 – 25 พ.ค.61) เทศบาลตำบลด่านสำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 23 – 25 พ.ค.61
เทศบาลตำบลด่านสำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ค่ายฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อพปร.รุ่นที่ 1-7

1,364 total views, 1 views today