(วันที่ 24 – 26 ก.ค.61) ร.ร.วัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

(วันที่ 24 – 26 ก.ค.61)
ร.ร.วัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
ค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.6


5,693 total views, 2 views today