(29-31 ส.ค.61) ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

(29-31 ส.ค.61)
ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ค่ายบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้น ม.6


3,755 total views, 1 views today